Ултразвуков уред за прогонване на птици на слънчева енергия DEF S3
Цена: 455лв с ДДС

Приложение:

Уредът може да се използва за прогонване на птици както на полето, така и по покривите на жилищата, хотелите и обществените сгради.

Особености и принципи на работа:

  • Уредът излъчва ултразвукови вълни от 17 kHz до 24 kHz с 30 различни честоти.
  • Прогонването на птиците се постига чрез промяна на честотите на ултразвуковите вълни.
  • Ефикасен е на площ от около 4 000 м2 .
  • Уредът работи със слънчева енергия.
  • Трябва да се постави по средата на площта , която трябва да се опази .
  • За максимално проникване на ултразвуковите вълни и ефективност на уреда се препоръчва по възможност да няма прегради на терена и околността.
  • Фоторелето, с което разполага, му дава възможност да работи денем, а при смрачаване да се изключва.

    Изпратете запитване