Електрически ултразвуков уред за прогонване на птици DEF S1
Цена: 365лв с ДДС

Приложение:

Уредът може да се използва за прогонване на птици от градини, вилни зони и други населени места.

Особености и принципи на работа:

  • Уредът излъчва ултразвукови вълни от 17 kHz до 24 kHz с 30 различни честоти.
  • Прогонването на птиците се постига чрез промяна на честотите на ултразвуковите вълни.
  • Ефикасен е на площ от около 2000 м2 .
  • Уредът работи с електически ток.
  • Препоръчва се да се постави по средата на площта , която трябва да се опази от вредители.
  • За максимално проникване на ултразвуковите вълни и ефективност на уреда се препоръчва по възможност да няма прегради в помещението, на терена или околността.
  • Фоторелето, с което разполага, му дава възможност да работи денем и при смрачаване да се изключва.

    Изпратете запитване