Газовите оръдия и звуковите апарати за прогонване на птици и диви животни са най-новите методи за успешна борба и защита на селскостопанските култури от вредители.


Прогонването при газовите оръдия се постига чрез произвеждане на гърмежи със сила на звука до 120 децибела.

Този звуков метод за разгонване на птици и диви животни е най-хуманното, екологически чисто и ефективно средство за защита на реколтата.

Газовите оръдия и апарати DEFENDER намират широко приложение в опазването на зеленчуковите и овощни градини, лозята, царевичните и слънчогледови ниви и масиви, язовирите и рибните стопанства, складовете и хранилищата за зърно, птицефермите, летищата и много други обекти.

Газовите оръдия и апарати DEFENDER са вашата надеждна и изпитана защита срещу вредители.